Vulnerability Assessment

Met behulp van een vulnerability assessment, ook wel beveiligingstest genoemd, wordt getoetst op alle bekende kwetsbaarheden. Een beveilingstest kost minder tijd dan een penetratietest en kan bijv. maandelijks worden uitgevoerd..

[ Error ]