Penetration tests

Tijdens een penetratietest (of pentest) wordt een systeem getest op kwetsbaarheden waarbij deze kwetsbaarheden ook daadwerkelijk worden geëxploiteerd (uitgebuit/benut). Er wordt dus daadwerkelijk ingebroken in uw systeem. Een echte penetratietest kost veel tijd waarbij het vaak niet onomstotelijk kan worden aangetoond dat alle combinaties van kwetsbaarheden volledig zijn afgedekt.

[ Error ]